Chứng khoán - Đầu tư

Cập nhật: 15/11/2014

Thị trường chứng khoán đang dần trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức và cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp có thể huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn về vấn đề pháp lý trong việc chuyển nhượng, mua bán chứng khoán;

- Tư vấn, dự thảo các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng chứng khoán;

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành chứng khoán;

- Đại diện pháp lý trong hoạt động giao dịch chứng khoán;