Tranh chấp - Hình sự

Cập nhật: 15/11/2014

  Chúng tôi biết rằng tranh chấp là phương án  cuối cùng khi các bên liên quan đã nỗ lực giải quyết bằng các con đường khác nhau ngoài trọng tài hoặc tòa án nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, khi không thể tránh khỏi các tranh chấp này, vai trò của chúng tôi là đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp nhất và kiến nghị đưa ra các hướng dẫn thực tiễn và khách quan cho khách hàng để hỗ trợ giải quyết vấn đề bằng chi phí thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Hòa giải, đại diện cho Khách hàng thỏa thuận để đi đến biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hoặc trọng tài tốt nhất để cân bằng các mục tiêu với rủi ro về pháp lý, thương mại và danh tiếng.
- Rà soát hợp đồng và các văn bản có liên quan; tư vấn quá trình thực hiện, tiếp cận phù hợp và đàm phán với các bên liên quan trước khi bắt đầu các thủ tục pháp lý;

- Đại diện pháp lý, đại diện cho khách hàng trước tòa án hoặc trọng tài viên và/hoặc cơ quan nhà nước của Việt Nam;

- Tư vấn thi hành phán quyết của tòa hoặc trọng tài:

- Cử luật sư tham gia làm người bào chữa cho bị can, bị cáo, người bảo về quyền và lợi ích cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự ở các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.