Nhà ở - Xây dựng

Cập nhật: 15/11/2014

Nhà ở là một trong những lĩnh vực pháp luật phức tạp trong pháp luật Việt Nam bởi liên quan đến các quy định về sử dụng nhà trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở cũng là lĩnh vực phức tạp. Việc này khiến cho các nhà đầu tư phải tốn kém và gặp nhiều khó khăn để phát triển trong lĩnh vực này. 
 Dịch vụ của chúng tôi là:

- Tư vấn cho Khách hàng: Xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bất động sản, và phát triển dự án nhà ở và các khu phức hợp;

- Tư vấn bồi thường, thu hồi đất và thực hiện các dự án nhà ở;

- Đưa ra các giải pháp  thành công trong việc tiến hành các giai đoạn của dự án nhà ở, bất động sản thương mại;

- Tư vấn mua bán và thanh lý tài sản, trung tâm bán lẻ, khách sạn và giải trí, logistics, dự án khu phức hợp, dân cư.

- Tư vấn về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị;

 - Tư vấn pháp luật về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.