Quản trị & Thương mại

Cập nhật: 15/11/2014

 Với đội ngũ Luật sư dày dạn kinh nghiệm và những Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp, như: đặt tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề/lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thành viên sáng lập, đại diện theo pháp luật, tổ chức bộ máy và điều hành công ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

Đại diện tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, bao gồm soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký/khắc dấu, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

- Tư vấn về tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, như: soạn thảo/thẩm định tính pháp lý các quy chế/nội quy của doanh nghiệp, tư vấn về bổ nhiệm giám đốc/kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần/sổ cổ đông, thông báo lập sổ cổ đông.

- Tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, lập chi nhánh/văn phòng đại diện/điểm kinh doanh;

- Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp, như: chia/tách công ty, mua-bán/hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi công ty/cổ phần hoá doanh nghiệp;

- Tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

- Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục lập chi nhánh/văn phòng đại của diện thương nhân nước ngoài ở Việt Nam.

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp;

- Tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

 - Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng, cổ đông trong các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tổ chức, quản lý, hoạt động của doanh nghiệp.