Thành viên sáng lập

Cập nhật: 14/11/2014

Luật sư Bùi Xuân Khôi là người sáng lập của Macsen, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty và được biết đến là luật sư thuộc thế hệ đào tạo chính quy và cơ bản nhất tại Việt Nam. Luật sư Khôi đã và đang đại diện cho một số công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Với 20 năm tư vấn và hành nghề luật, Luật sư Khôi đã tham mưu cho hàng chục dự án đầu tư, hàng trăm các giao dịch kinh doanh và đại diện cho  các khách hàng là các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng, các công ty hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, hàng hải, giao nhận và logistics. Ngoài ra Luật sư Khôi cũng được biết đến rộng rãi như là một trong những luật sư tốt đại diện cho khách hàng tại tòa án hay trọng tài Việt Nam. Ông cũng đặc biệt có kinh nghiệm trong tư vấn cho các giao dịch mua bán - chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư cảng biển, mua bán tàu biển, xây dựng và chuyển nhượng dự án.

Quá trình đào tạo

LLB, Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành dân sự tư pháp;

BA, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh;

BA, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;

Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Các khóa đào tạo chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Vận tải đa phương thức của Đại học ngoại thương Hà Nội và Logistics của International Trade Institute Of Singapore.

Thành viên

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Liên đoàn Luật sư Việt Nam