Hàng hải và Logistics

Cập nhật: 19/11/2014

Vận tải biển, giao nhận và dịch vụ logistics là một lĩnh vực rất sôi động, có chức năng kinh tế ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội. Các chủ thể tham gia hoạt động hàng hải và logistics phải có kỹ năng và kiến thức hội nhập có tính toàn cầu để có thể tránh được các rủi ro pháp lý đối với hoạt động vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng, vận tải, giao nhận hàng hóa.

Dịch vụ của chúng tôi là:

- Tư vấn về các hoạt động dịch vụ hàng hải và logistics;

- Đại diện cho chủ tàu, chủ hàng, người nhận hàng trong các giao dịch hàng hải và logistics;

- Tư vấn về hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng thuê tàu;

- Tư vấn về các quyền của chủ hàng, chủ tàu và đại diện cho chủ hàng, chủ tàu, chủ nợ trong các hoạt động yêu cầu cầm giữ, lưu giữ, tạm giữ và bắt giữ tàu biển;

- Tư vấn về đại lý, môi giới, bảo hiểm hàng hải;

- Tư vấn và đại diện pháp lý cho chủ hàng, chủ tàu, đại lý, môi giới, cứu hộ, lai dắt về các tranh chấp hàng hải;

-  Tư vấn về các hợp đồng đóng tàu, sửa chữa, mua bán thiết bị tàu biển;

 - Tư vấn về hợp đồng thuê cảng, thuê kho bãi hàng hóa;