Đất đai

Cập nhật: 15/11/2014

Đất đai là một trong những lĩnh vực pháp luật phức tạp nhất trong pháp luật Việt Nam bởi liên quan đến các chính sách đất đai của Nhà nước qua các thời kỳ khác nhau. Các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các vấn đề liên quan đến cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, thu hồi đất, đầu tư xây dựng trên đất, thuê đất…. gặp phải một rừng các quy định rất phức tạp.Chúng tôi tự hào là một trong các công ty có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đất đai và có thể làm hài lòng các đòi hỏi của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi là:

-Tư vấn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bất động sản, và phát triển dự án có liên quan đến việc sử dụng đất đai. 

-Tư vấn thu hồi đất và thực hiện các dự án;

-Tư vấn cách thu lợi tốt nhất từ kế hoạch bồi thường, thu hồi đất và tiền thuê đất;

-Tư vấn mua bán, chuyển nhượng, hợp tác, góp vốn quyền sử dụng đất cho các dự án liên quan đến khách sạn và giải trí, logistics, dự án khu dân cư và thương mại, quỹ đầu tư bất động sản.