Lao động

Cập nhật: 15/11/2014

Dịch vụ của chúng tôi là:

- Tư vấn về pháp luật trong quá trình sử dụng lao động của doanh nghiệp;

- Xây dựng các thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động với một hoặc nhóm người lao động;

- Thương lượng hòa giải các tranh chấp lao động;

 - Đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động/người sử dụng lao động tại tòa án.