Nghề nghiệp

Thông báo tiếp nhận người thực tập hành nghề Luật sư

Cập nhật: 28/3/2015

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự hành nghề luật sư được thực tập hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, Công ty Luật TNHH Macsen thông báo nhận tiếp nhận người thực tập hành nghề luật sư năm 2015. Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Luật TNHH Macsen; ĐT 0912173895; Email: macsenvietnam@gmail.com

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Cập nhật: 14/11/2014