Giới thiệu

 

Welcome

Macsen là một công ty luật cung cấp tất cả các lĩnh vực dịch vụ pháp lý đáp ứng  yêu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty được thành lập vào tháng 2 năm 2012 bởi luật sư Bùi Xuân Khôi và các cộng sự là những luật sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề luật, kinh doanh tài chính, chứng khoán, ngân hàng, hàng hải, Logistics, bảo hiểm, đầu tư, nhà ở, đất đai, xây dựng…...

Giá trị của chúng tôi: Công ty chúng tôi hoạt động dựa trên tầm nhìn để trở thành một trong những công ty hàng đầu về chất lượng dịch vụ và sự tin cậy của khách hàng. Việc làm hài lòng và đưa đến thành công lâu dài của khách hàng cũng chính là mục đích của chúng tôi.

 Phương pháp của chúng tôi: Chúng tôi cam kết cung cấp một đội ngũ luật sư với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện, thông thạo kỹ năng trong hành nghề luật và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Cách tiếp cận của chúng tôi luôn hướng tới một giải pháp pháp lý năng động và đi đầu trong việc giải quyết các vướng mắc hay yêu cầu của khách hàng.

 Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có đầy đủ các luật sư, các chuyên gia về  các lĩnh vực tranh tụng, chứng khoán - đầu tư, tài chính - ngân hàng, hàng hải & logistics, nhà ở - đất đai, thuế & bảo hiểm, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, lao động, đầu tư, quản trị doanh nghiệp.

 Kinh nghiệm của chúng tôi: Chúng tôi tự hào là một đội ngũ luật sư và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề luật ở các lĩnh vực khác nhau có thể cung cấp một dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhất đến với khách hàng.

 Hiểu biết của chúng tôi: Chúng tôi có một hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật, văn hóa và các cơ chế hoạt động của thể chế chính trị, lập pháp, hành pháp và tư pháp của Việt Nam cùng các mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ, cơ quan chính quyền trung ương và địa phương. Chúng tôi tin rằng với hiểu biết của mình, có thể cung cấp tới khách hàng một dịch vụ pháp lý có thể làm hài lòng quý khách.

 Khách hàng của chúng tôi: Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho những khách hàng là các tổ chức tài chính,-chứng khoán, các nhà cung cấp dịch vụ giải trí, các nhà đầu tư bất động sản và các nhà dịch vụ bảo hiểm, hàng hải & logistics.